Lier IL e-sport tilbyr en trygg sosial arena for de unge som ønsker å utvikle seg innenfor e-sport. Vi setter fokus på spillerutvikling, teambuilding, og fysisk aktivitet. Vi ønsker å anerkjenne talent, samt oppmuntre til utvikling.

Vi tilbyr en aktivitet som kombinerer fysisk aktivitet med systematisk trening i utvalgte e-sportspill. Vi driver aktiviteten fra vårt eget hus på Lierskogen. Huset er tilrettelagt for e-sporttrening. Vi bruker uteområdene på Lierskogen og Heiahallen til den fysiske delen.
 

 

Dette er Lier ILs Visjon, Virksomhetsidé og verdier;

 

VISJON: Idrettslagets visjon er å være "Best på inkludering og trivsel"

VIRKSOMHETSIDÈ: Lier IL skal være et sosialt samlingspunkt for idrettsglede i Lier. vi er et breddeidrettslag som skal tilby sunn fysisk aktivitet, gjennom et godt trenings- og utviklingsmiljø for alle. VI ønsker å inkludere flest mulig, lengst mulig.

VERDIER: Idrettslagets grunnverdier er Omtanke, Entusiasme, Idrettsglede og FairPlay. 

 

Dette ønsker Lier iL e-sport å gjøre praksisnært;

Lier IL e-sport er opptatt av at gruppen skal være en god ambassadør for Lier IL. Gruppen ønsker derfor å være bevisste på klubbens visjon, virksomhetsidé og verdier.

Visjon
For å være best på inkludering og trivsel må voksne i gruppen være gode rollemodeller under hver trening og hvert arrangement. Vi skal møte og inkludere, alle barn uavhengig av forutsetninger og bakgrunn. 

Virksomhetside
E-sport gruppen vil gi de unge to-delt tilbud: 

1. Lagbygging og systematisk trening i utvalgte e-sport grener. 

2. Fysisk aktivitet med egen fysisk trener. 

Flest mulig; gi tilbud uten alltid å fokusere på prestasjoner og plasseringer, men gleden det gir å spille i et lag og kjenne lagets samhold. 
Lengst mulig;I samarbeid med dedikerte e-sport trenere legger vi til rette for et miljø der alle kan trene og utvikle seg ut ifra egne forutsetninger i et godt trenings- og utviklingsmiljø. Barna vil få et tilbud for å utvikle seg, oppleve mestring og anerkjennelse for egne prestasjoner uavhengig av nivå. 
Best mulig; om noen barn ønsker å satse og konkurrere med de beste nasjonalt og internasjonalt, skal klubben legge til rette for dette. Vi vil tilrettelegge for at barna finner strategier for å skape gode spillmiljøer, både på e-sporten og på hjemmebane.

Verdier
Omtanke og fairplay. Vi skal skape en gruppe der alle barna og foresatte hilser, viser respekt og entusiasme for hverandre uavhengig av prestasjoner. Vi heier på hverandre og vi rakker ikke ned på andre. Vi ønsker å legge til rette for et prestasjonsmiljø, der gode mestringsopplevelser ut ifra den enkelte spiller er like mye verdt. En god vinnerkultur vil si at vi heier frem mestrings- og utviklingspotensialet hos den enkelte.