TRENINGSTIDER (Høstsesong 2022)

  • United mandag 16:00-18:00
  • Overwatch Parti 1 (7 og 8 trinn) mandag 18:00-20:00
  • Overwatch Parti 2 (8 og 9 trinn) tirsdag 17:00-19:30
  • League of Legends tirsdag 18:30-21:00
  • Multigame 1 (6 til 8 trinn) onsdag 17:00-19:00
  • Multigame 2 (9 trinn og eldre) onsdag 18:30-20:30
  • Overwatch Base (6 trinn) torsdag 17:00-19:00
  • Overwatch Parti 3 (10 trinn og eldre) torsdag 19:00-21:00

Spilleren stiller i klær tilpasset fysisk trening inne.
Alt vil foregå i Heiahallen (for fysisk del) og vårt eget e-sporthus i Heiaveien 6 på Lierskogen.

E-sport trening

Vi har mange faste e-sporttrenere som på frivillig basis stiller opp for å trene de ulike lagene. Dette er voksne trenere, som har en bakgrunn fra e-sport, og kjenner de respektive spillene godt. Alle treninger vil også ha en foresatt/lagleder tilstede, som vil sørge for det praktiske rundt en trening. Vi vil tilstrebe å nivåtilpasse trening og lag etter den enkeltes behov. E-sport delen varer i 1,5-2 timer. Den vil bestå av en strategi- og teoridel, en oppvarmingsdel, en del med fokus på enkeltelementer ved det å delta i et e-sport lag, samt kamptrening. Det viktigste av alt; vi skal jobbe med gode verdier, fair play, og å ha det gøy!

Fysisk trening

Den fysiske delen av treningen foregår de første, eller siste, 30 minuttene. Den fysiske aktiviteten vil ikke være prestasjonspreget, og har som mål å fremme viktigheten, og gleden av, å holde seg fysisk aktiv. Her vil mestring og glede stå i fokus. Hvert parti har en egen ansvarlig trener som vil stå for opplegget rundt den fysiske delen. Visste du at alle de ansatte spillerne i Norske e-sport laget, Nordavind DNB, har en time pålagt fysisk trening i løpet av sin arbeidsdag? Skal en prestere foran skjermen, må kroppen fungere!

Deltakerne må regne med deltagelse på en trening, og en kampdag i løpet av uken. I 2021 stiller vi lag i Telialigaen, Overwatchserie og U19 serie for OW, RL, CS og LOL. Vi samarbeider med andre idrettslag og har startet et eget seriespill i Overwatch, og arrangerer cuper for hverandre.