Det er nå åpent for å melde seg inn i Lier IL e-sport!

Tilbudet har en nedre aldersgrense: Når barnet begynner i 6 klasse.
Egen aldersgrense for CS:GO: Det året en begynner på videregående skole.

Påmeldingsskjema finner du her!

Barn og unge med fysiske funksjonsnedsettelser kan delta på aktiviteten, med foresatt/vergestøtte ved behov. E-sporthuset er tilrettelagt for rullestol med rullestolrampe og HC toalett. For psykiske funksjonsnedsettelser, se Lier IL e-sport United.