Medlemskap i Lier IL

Alle deltagere må være medlem av Lier Idrettslag: 350,- per år under 19 år. 450,- per år over 19 år. Om du har flere enn ett barn i idrettslaget, koster familiemedlemskap 600,-. (2020 priser)

Aktivitetsgebyr

Vi har satt et gebyr på 1500,- per år for deltagelse i et spill. Aktivitetsgebyret er delt opp i en vårsesong (750,-) og en høstsesong (750,-). For deltagelse i flere spill tilbyr vi moderasjon.

Utstyr

Lier IL stiller med 24 spillemaskiner, 6 kampmaskiner og 2 trenermaskiner som står fast på e-sporthuset. Spillerne må stille med eget tastatur, mus, og headset med mikrofon på treninger. Vi vil komme med et forslag til egnet og rimelig utstyr. For Rocket league må en også stille med håndkontroller (f eks en Playstation kontroller). Dette kravet stiller vi både av hygieniske årsaker, men aller viktigst for at spilleren skal spille med eget, og kjent type utstyr. Spilleren må også ha en egen konto i spillet som utøves. For League of Legends og Rocket league er kontoen gratis, mens for Overwatch koster dette mellom 100-200,- som en engangssum. Kontoen/spillet kan da også benyttes hjemme. Deltakerne må stille i egnede klær for den fysiske aktiviteten som skal gjennomføres.

Finner du det vanskelig å skulle dekke innkjøp av utstyr, ta kontakt med oss.