Hva er e-sport?

E-sport har gjort spilling til konkurranse i det formatet vi kjenner igjen fra den tradisjonelle idretten.

I dag er e-sport en av verdens raskest voksende konkurranseformer. E-sport vil i 2022 være en del av Asia-lekene og Paris jobber med å få det inn i OL programmet for 2024. Lier IL startet opp e-sport i august 2019. Januar 2020 starter vi opp et eget lag for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

 

 

Vi tilbyr en aktivitet som kombinerer fysisk aktivitet med systematisk trening i utvalgte e-sportspill. Aktiviteten drives fra vårt eget hus på Lierskogen.

Hvorfor eget lag for barn og unge med funksjonsnedsettelser?

I tillegg til det eksisterende tilbudet vi har, ønsker vi å tilby e-sport aktivitet også for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Vi vet at mange barn og unge med funksjonsnedsettelser mangler arenaer å være sosiale på. Vi vet også at mange av disse har en stor interesse for spill og e-sport, men benytter seg kun av denne aktiviteten i hjemmet. Ved å tilby organisert trening i e-sport vil vi kunne legge til rette for at en brukergruppe som ofte isolerer seg og er lite deltakende i organisert idrett får en arena hvor de kan være sosiale og bli møtt på egen interesse.

Vi ønsker å tilby en dag i uken hvor medlemmene kan møte trygge voksenpersoner som både har interesse for spill, og for mennesker med funksjonsnedsettelser. Hos oss ønsker vi at alle skal bli sett, hørt, respektert og anerkjent. Alle mennesker er unike, og i vår aktivitet ønsker vi å vise respekt for annerledeshet og for hverandre. Vi ser for oss 30 min fysisk aktivitet i Heiahallen for så å forflytte oss inn i e-sporthuset for å gjennomføre 2 t aktiv spilling.

Vi ser for oss å ha en fast gruppe trygge voksenpersoner som kommer fra gang til gang. Vi vil også oppfordre de som har et ekstra behov for bistand om å ta med verge, støttekontakt eller andre voksenpersoner de selv er trygge på.

Lier IL har god dialog med Lier kommune, som ser for seg å planlegge gruppeaktiviteter for noen av de som er aktuelle for e-sport United, og sette opp fritidskontakter som følger de på dette.

 

 

Fysisk aktivitet?

Ungdom med funksjonsnedsettelse har et lavere aktivitetsnivå enn ungdom generelt når det gjelder deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter. 

 Det finnes derimot forskning som indikerer at gode erfaringer fra deltakelse i fysisk aktivitet under et habiliteringsopphold for barn med funksjonsnedsettelser fremmer deltakelse og som også videreføres i lokalmiljøet. Vi ønsker å legge til rette for varierte, men forutsigbare fysiske økter. Aktiviteten skal i stor grad bære preg av glede, mestring og hele veien rette fokus på den enkeltes deltakelse fremfor prestasjon. Vi vil legge til rette for lagspill, men også for sirkeltrening og annen lek. Vi vil i særdeles stor grad prøve å imøtekomme den enkeltes behov for tilrettelegging. 

 

Bli med da vel!

Ta kontakt med prosjektleder Cecilie Gaukstad Rønning for mer info. på 93042808 eller mail: e-sportunited@lieril.no