Lier IL bruker nå medlemsystemet Spond Club.

Dere kan melde dere inn HER

Nye medlemmer melder seg inn i riktig Spond-gruppe for sin aktivitet.
Info om hvilken gruppe får dere enten av trenere/lagledere/foreldre som allerede er tilknyttet gruppen, eller ved å sende en e-post til admin@lieril.no

Alle betalinger for medlemskap og aktivitetsgebyr etc vil komme rett i Spond-appen.