Lier IL`s Fotballgruppe er en undergruppe av Lier Idrettslag, på linje med håndball, ski og e-sport. Hver undergruppe i Lier IL har sitt eget styre og avholder årsmøter. Ledere av de ulike undergrupper har rett og plikt til å delta i klubbens hovedstyre. Det er årsmøtet i Lier Idrettslag som er vår høyeste myndighet. De enkelte undergrupper skal avvikle sine respektive årsmøter før årsmøtet i Lier IL.

Lier IL fotball er en del av breddefotballen i Buskerud fotballkrets. Primært ønsker vi derfor å organisere fotball for alle som har lyst til å være med, basert på opplæring i god sportsånd/fair-play, samt skape gode sosiale relasjoner mellom enkeltindivider (spillere og foreldre), i et godt og trygt sosialt miljø. Samtidig ønsker vi å gi våre spillere sportslige utviklingsmuligheter tuftet på tilpassete aktiviteter i forhold til aldersnivå og ferdigheter.

Hvert lag som sorterer under fotballen har plikt til å stille med minimum en person (oppmann og/eller trener og/eller annen spillerforesatt på laget) til hvert årsmøte.

Grunnverdier

Våre tre grunnverdier:

 • Engasjerende
 • Samlende
 • Utfordrende

Med engasjerende mener vi:

At det er viktig for oss å få til:

 • Entusiasme og begeistring
 • Delaktighet fra foreldre og utøvere
 • At fotball oppleves som moro og tiltrekkende

Med samlende mener vi:

At vi vil skape et miljø der:

 • Lierskogen og Tranby oppleves som ett fotballområde
 • Klubbhuset og baneområdet er en samlingsplass
 • Tilrettelegging står sentralt for både store og små, både når det gjelder tilpasset sportslig tilbud og anlegg
 • Vi kan skape holdninger som vi er stolte av

Med utfordrende mener vi:

At vi vil ha et miljø hvor:

 • Det er ok å sette seg mål
 • Vi tør å si at fotball er en helårsidrett
 • Beslutninger og handling er naturlig
 • Kompetanse, planer og seriøsitet er naturlig og grunnleggende
 • Der vi utfordrer nærmiljø, skoler, myndigheter, fotballkretsen m.fl. for å nå våre mål