Alle er kjent med at ingen idrettslag fungere uten dugnadsinnsatsen til foreldre, foresatter og spillere. Lier IL Fotball er ikke unntak, og vi får vel engentlig aldri presisert ofte nok at vi setter enormt stor pris på den innsatsen som legges igjen av dugnadstimer gjennom en lang sesong.

Lier Fotball prøver hele tiden å tilpasse oss i en hektisk hverdag. Vi forsøker å tilrettelegge for minimal dugnadsinnsats og jevnest mulig fordeling av tidsbruk. Enkelte ganger bommer vi, men vi skal prøve å finne løsinger som gjør at alle blir mest ,ulig fornøyd.

Nedenfor finner du fordeling av dugnader.

Vi håper du vil se på dugnader som positive tiltak. Det er sosialt, nyttig og bidrar til samhold og verdiskapning i klubben. Sammen skal vi legge gode rammer for sunn drift som gir et godt tilbud til spillerne våre og vi vil at alle bidrar.

 • Disse rollene har dugnadsfritak til kioskvakt:
  • Lagledere og trenere som er med i det faste støtteapparatet rundt lagene.
  • Alle med nøkkelroller i klubben eller som er med i et av klubbens styrer (fotballstyret, sportslig utvalg)
 • Til cuper blir det fordelt det antall vakter som er nødvendig for gjennomføringen av cupen - vi prøver så godt vi kan til å ta hensyn til om egne barn som delta på cupen men kan ikke love noe.
 • Alle må selv sørge for å bytte vakt om oppsatt tid ikke passer
 • Oppgaver kan endres/erstattes i løpet av sesongen. Hvis det f.eks. er behov for færre vakter på en cup enn det er dugnadsforesatte til vil disse få andre oppgaver i stedet.
 • Vaktliste og dugnadsinfo til den enkelte dugnad blir sendt/lagt ut minst 1 uke i forkant. Dugnadsansvarlig/lagleder på lagene koordiner for sitt lag.


 • NB: Lagene kan velge å gjennomføre ekstra dugnader hvor inntjening går direkte til laget, men plikter da å orientere foresatte om at dette er i regi av laget og ikke klubben sentralt. NB: Dugnadsfritak klubben gir på klubbdugnader gjelder ikke nødvendigvis på dugnader i regi av laget - lagledere bestemmer
 •