Her finner du sportsplanen til Lier IL Fotball

Sportsplan revideres hvert år. Har du innspill kan du bruker tilbakemeldingsskjemaet i Sportsplanen.