Sportsplan Lier IL Håndball 2023

 

Sportsplanen er et levendedokument, den vil revideres årlig og fortløpende ved behov.

Har du innspill kan du kontakte oss på Lierhandball@gmail.com