Dugnader
Alle er vi kjent med at ingen idrettslag fungere uten dugnadsinnsatsen til foreldre, foresatter og spiller. Lier IlL Håndball er ikke unntak, og vi får vel engentlig aldri presisert ofte nok at vi setter enormt stor pris på den innsatsen som legges igjen av dugnadstimer gjennom en lang sesong.

Vi i Lier Håndball skal prøver hele tiden å tilpasse oss en hektisk hverdag. Vi forsøker å tilrettelegge for minimal dugnadsinnsats og jevnest mulig fordeling av tidsbruk.

Enkelte ganger bommer vi, men vi skal prøve å finne løsinger som gjør at alle blir mest ,ulig fornøyd.

Vi har vårlotteri hver år og i tillegg skal lørdags- og søndagsturneringer skal blir en viktig inntektskilde for klubben. 2-3 lag skal stille på hver turneringen

Dugnaden fordeles pr. lag av dugnadsansvarlig i klubben, lagene gjør selv den interne fordelingen.

Dugnadsvaktene er:
kiosk, kjøkken, sekretariat , fair play, billett.

På minitunering trenger dere 3 ekstra personer som skal sitter ved siden kortbanen og teller målet.

 

August 2020: USBL Håndballcamp
    3.div

18.10 Aktivitetsturnering
    J 18

12.12 Minitunering

11.04 Aktivitetstunering

Arrangerer Vårlotteri

I tillegg vil det i forbindelse med hjemmekamper i hallene være behov for foreldre som stiller opp til kiosktjeneste samt sekretariat. Dette vil lagleder pr. lag informere om og kalle inn til.