Lier IL håndball har 200 aktive spillere fordelt på 13 lag.
På jentesiden har vi lag fra Jenter 10 til damelag i 3. og 5. divisjon.
På guttesiden har vi lag fra Gutter 10 til 15.

Håndball for barn fra alderen 7 - 10 år er organisert under barneidretten i Lier IL.