Lier IL håndball har 200 aktive spillere fordelt på 16 lag.
På jentesiden har vi lag fra 2016 kullet til damelag i 3. og 5. divisjon.
På guttesiden har vi lag fra 2016 kullet til herrelaget i 4 divisjon.

Jenter/dame lagene:

Gutter/herre lagene: