Her er Aktivitetskalenderen (årshjul) for Håndballen som viser våre planer i inneværende år. Mange av aktivtetene er for styret i gruppen, men vi har utvided teksten på aktiviteter som er av interesse for utøvere/foreldre og våre sponsorer.

 

Januar
 • Forberede årsmøte
 • Forberede håndballskole
 • Medlemsrapport NHF
 • Miniturnering NHF
 • Seriearrangement hver helg
 • Klisterfjerning
 • Start planlegging av Storhamar Cup
Februar
 • Gjensidige håndballskole
 • Seriearrangement hver helg
 • Forberede vårlotteri
 • Forberedelser ny sesong
 • Samarbeidsmøter
 • Søknad treningstider neste sesong
 • Trenerforum
 • Klisterfjerning
Mars
 • Årsmøte
 • Aktivitetsturnering NHF
 • Seriearrangement hver helg
 • Klisterfjerning
April
 • Trener/oppmannsmøte – påmelding serier neste sesong
 • Avvikling kiosk
 • Sandhåndball NHF (Beachåndball)
 • Status lag, oppmenn, trenere for neste sesong
 • Etablere yngre lag for neste sesong
 • Serieavslutning
 • Klisterfjerning
Mai
 • Seriepåmelding NHF
 • Dommerpåmelding NHF
 • Dispensasjonssøknader
 • Arrangementssøknader
 • Flyball turnering (Internturnering Lier IL håndball)
Juni
 • Avklaring treningstider
 • Div forberedelser neste sesong
 • Klisterfjerning
Juli FERIE
August
 • Oppmannsmøte og informasjon ut til lag ifm sesongstart
 • Oppdatering lag
 • Klisterfjerning
September
 • Gjøre klart til utsendelse av aktivitetsgebyr for sesongen
 • Planlegging håndballskole
 • Seriestart for noe lag
 • Frist for betaling av lisens
 • Seriearrangement hver helg NHF
 • Innkreving aktivitetsgebyr – betalinsfrist 1. oktober
Oktober
 • Budsjettplanlegging
 • Gjensidige håndballskole
 • Seriearrangement hver helg NHF
November
 • Seriearrangement hver helg NHF
 • Aktivitetsturnering NHF
Desember
 • Seriearrangement hver helg NHF
 • Oppdatere aktivitetskalender