Lier IL SUPERLAG

Alle barn og unge nedsatt funksjonsevne fortjener anerkjennelse og et gir tilhørighet til en gruppe og en inkludering i samfunnet, som er identitetsskapende og helsefremmende. Barn og unge med nedsatt funksjonsevne er av ulike grunner ofte utestengt fra disse arenaen, enten som følge av sin funksjonsnedsettelse eller grunnet manglende tilpasset idrettstilbud. Lek og aktiv fritid er sentralt for barns sosialisering, livskvalitet og trivsel. Helsedirektoratet påpeker at barn med nedsatt funksjonsevne kan ha problemer med å delta i uorganisert lek og er derfor mer avhengig av organiserte aktiviteter enn. Dette ønsker vi å tilby unge i Lier kommune. Vi skal starter opp med åpen hall/trening 19.3 og håper å kommer i gang hver uke etterpå.

Hvem er dette tilbudet for?
Håndball for barn/ungdommer med nedsatt funksjonsevne er et åpent lavterskel tilbud til alle som ønsker å være med! Det er for alle aldre, og ønsker spillere av begge kjønn .

Trening og Treningstider
Laget trener en gang i uken og har forskjellige aktiviteter og variert program. Her får de anledning til å lære seg enkle kasteøvelser, samspill, vi skal ha det gøy
Det er også litt fokus på håndball, men mer på samspillet enn på regler og teknikk.
Trenger noen ha med assistent, så er de velkomne med!

Vi søker fortsatt hovedtrener til superlag med følgende egenskaper

  • Gode menneskelige egenskaper
  • Tydelig i kommunikasjon
  • Gjerne håndball erfaring ( Klubben tilby trenerkurs)

Dersom dette er interessant, ikke nøl!
Ta kontakt med Nadine