Lier IL jobber med realiseringen av Tranby Arena, her kan dere følge prosessen. 
Hvis alt går som vi ønsker vil arenaen stå klar i løpet av 2025.