Informasjon

Hvem skal løse lisens?

Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år. Ledere som føres på kamprapporten i NHFs kamptilbud plikter også å løse lisens. Med NHFs kamptilbud menes Eliteserien, 1. og 2. divisjon (også kalt nivå 1-3), NM Senior, NM Junior, NM Beachhåndball, LERØYserien 18 og Bringserien 16 (det betales ikke lisens til de to sistnevnte før laget er kvalifisert).

 

Når forfaller lisensen til betaling?

Lisensen forfaller til betaling 1. september hvert år og har gyldighet frem til 31. august det påfølgende år. NB: Forfallsdato for lisensen 2019/20 er 1. september 2019. Dersom det skulle oppstå en skade på trening eller i kamp og lisensen ikke er betalt, gjelder heller ikke forsikringen.

Spillere som ikke deltok i lisenspliktig aktivitet i forrige sesong, er dekket av LISE i perioden 1. mai - 31. august. Dersom man ønsker LISE PLUSS for kamper og trening i denne perioden, må man betale halv lisens på gjeldende lisensperiode.

Spillere under 13 år skal ikke betale lisens, da de er dekket av NIFs barneidrettsforsikring. Man betaler først lisens det kalenderåret man fyller 13 år. Forfall for denne aldersgruppen vil dermed først være 1. januar 2020, og denne lisensen gjelder fram til og med 31. august 2020.

En systemfeil har dessverre ført til at flere spillere under 13 år allerede har mottatt et varsel om betaling av lisens for sesongen 2019/20. Logger man seg inn i Min idrett vil man imidlertid se at lisensbeløpet står i kr 0,-. Vi beklager at varselet er sendt ut allerede nå, da dette skaper en del usikkerhet blant våre medlemmer.

 

Hva innebærer lisensordningen?

Lisensordningen er mer enn bare en forsikringsordning. Forsikringen er en gode som følger med ordningen. Lisensplikten er hjemlet i Lov for Norges Håndballforbund og reglement for lisens og deltagerberettigelse. Lisensordningen ble opprettet i NHF på Håndballtinget i 1989 og har gjennom årene bidratt til utvikling av håndballidretten i tillegg til å dekke forsikringspremie.

Vær oppmerksom på at lisensforsikringen ikke bare er relatert til kamp. Den dekker også skader som oppstår på trening, og derfor er det viktig av den betales før 1. september. MERK: Lisensen for foregående sesong gjelder fram til og med 31. august, slik at ny lisens gjelder først fra 1. september selv om den betales tidligere.

 

Slik betaler du lisens

Lisensen er tilgjengelig i Min Idrett(*) for alle som betalte lisens forrige sesong. Personer med registrert e-postadresse får egen melding om lisensen via e-post. Dersom du ikke skal delta i lisenspliktig håndballaktivitet denne sesongen, kan du se bort fra lisenskravet. Det vil ikke bli sendt ut betalingspåminnelser.

Lisensen betales via betalingsløsningen i Min Idrett eller via nettbank med KID. Bruker du betalingsløsningen i Min Idrett slipper du å tenke på bruk av riktig KID. Betalingsstatus vil dessuten vises som betalt straks betalingen er fullført.

For betaling via nettbank finner du ditt KID-nummer i Min Idrett. Vårt kontonummer er: 7874.05.97301. NB: Din KID endres fra år til år, slik at du kan ikke benytte fjorårets KID når du skal betale årets lisens.

For de som ikke betalte lisens forrige sesong, må klubben eller klubbens region opprette et lisenskrav i Sportsadmin (SA). Alle klubbledere, som er registrert i våre systemer, har tilgang til å gjøre dette.

 

Har du benyttet Min idrett tidligere?

1. Logg inn med brukernavn og passord.
2. Dersom du ikke husker ditt brukernavn og passord, så klikk på «Glemt brukernavn og passord».

 

Har du ikke benyttet Min idrett tidligere?
Har du ikke vært inne på siden tidligere, må du verifisere brukerkontoen din. ALLE som har spilt håndball til og med 2014/15 sesongen har en profil på min idrett.

For å verifisere din brukerkonto velger du «ny bruker» på forsiden, og følger trinnene som du blir bedt om.

1. Klikk på Ny bruker for å verifisere spilleren med fødselsnummer. (Dette gjøres kun første gang du skal inn på siden).

2. Fyll ut den informasjon du blir bedt om.

3. Du mottar påloggingsinformasjon som du logger deg inn med.

4. Lisensen finner du til høyre under fanen «Min profil», altså ikke under fanen «Betalinger». Betalingen gjøres via nettbank eller via betalingsløsningen i Min idrett.

Ligger det ikke noe lisenskrav der, så skyldes dette enten at spilleren ikke betalte lisens forrige sesong eller at det er en duplikat på spilleren. Duplikat oppstår når brukeren legger inn en annen e-post adresse enn den som ligger i registeret fra før. Vennligst ta kontakt med din region eller NHF sentralt, slik at vi kan opprette et lisenskrav og/eller slå sammen duplikatene.

*)Min idrett er ditt personlige utgangspunkt for å bruke idrettens medlemsdatabase.

I idrettens database finnes det ca 2,5 millioner personer. Alle som er registrert som medlem av et idrettslag eller med tillitsverv eller andre funksjoner i idretten blir registrert i idrettens databaser. Det er derfor viktig for deg som enkeltmedlem og for dine lag og forbund, at opplysningene som er registrert er korrekte.

Min idrett er din personlige portal til disse systemene. Her kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatt få oversikt over og endre egne opplysninger, melde på og betale for lisens, kurs og konkurranser for deg selv og for dine familiemedlemmer.

 

Nettsidene

Lagleder (eller andre på laget) oppfordres til å sende korte (eller lengre) tekster med bilde til infogruppa på mail: nadinestier@gmail.com. Hensikten er både å vise bredden i klubben utad, men også gjøre stas på egne spillere.

 

Treningstider

Treningstider utarbeides av Styre i samarbeid med trenere. Dersom det er treningstider laget ikke skal bruke er det viktig å gi beskjed til håndballen i god tid i forkant, slik at andre lag kan få glede av ekstra treningstid.

 

Til hvert lag hører følgende utstyr:

DRAKTER:

Aldersklasse 10-12 år: 1 hjemme draktsett pr. utespiller + keeperdraktsett
Aldersklasse 13- år: 1 hjemme draktsett og 1 borte draktsett pr. utespiller + keeperdraktsett.

Antall draktsett/keeperdraktsett utleveres etter angivelse/bestilling fra lagleder for de enkelte lag før/ved oppstart ny sesong, og suppleres evt. igjennom sesongen etter avtale med styre

VIKTIG: Spillere som slutter må levere tilbake drakt. Drakter som mistes erstattes av spiller

Aldersklasse 16- år : Gave til hver enkel spillere av Håndball gruppa

 

Oversikt over prinsipper for deling av utgifter

Oversikten gjelder deling av utgifter mellom klubben (treningsavgifter, dugnads og arrangementssalg,) og laget (gjennom innsamling til lagskasse) og spilleren selv (betales og gjøres opp privat utenfor lagskasse og klubbens økonomi for øvrig). Det vil gjelde særskilte regler for elitelagene iht. egne budsjett for disse.

 

ARRANGEMENT

Spesifikasjon av utgift

KLUBB

LAG

SPILLER

Seriepåmelding

X

   

Manglende kamprapportering, for sent oppmøte,

Kostnad ved trukket lag fra påmeldt serie eller cup

 

X

 

2 Cuper påmelding ( 250 nok pr.spiller)

X

   

Beachserier (Dersom dette ikke er et felles tilbud til alle lag i klubben)

X

   

Ekstra cuper og treningskamper

 

X

 

Reise og oppholdsutgifter

   

X

Trekke lag fra serie, cup el.l. etter frister som medfører kostnad

 

X

 

MATERIELL

Spesifikasjon av utgift

KLUBB

LAG

SPILLER

Et draktsett. Kan byttes inn hvis den blir for liten i perioden

X

   

Trykk av reklame [4]

X

   

Trykk av Nr, klubblogo og klubbreklame på drakter

X

   

Klister og annet medisinsk utstyr i kamp

 

X

 

Markeringsvester

X

   

Ekstra treningsutsstyr (kan søke styret/SU)

X

X

 X

TRENERUTGIFTER

 Spesifikasjon av utgift

KLUBB

LAG

SPILLER

Standard honorar for hovedtrenere per treningsgruppe

X

   

Ekstra honorar til trenere og evt. andre

 

X

 

Genser til trenere følger følgende trappetrinnsmodell 1-19 spillere, opptil 2 trener, 20-29 opptil 3 trenere, 30-39 opptil 4 trenere etc

X

   

På forhånd avtalt kursavgifter for trenere

 X

   

STYREMEDLEMMER

Spesifikasjon av utgift

KLUBB

LAG

SPILLER

Klubbens overtrekksgenser og klubbjakke til hvert styremedlem

X

   

ANDRE UTGIFTER

Spesifikasjon av utgift

KLUBB

LAG

SPILLER

Kostnader til dommerutdanning av spillere og andre
som dømmer for klubben. Drakt til dommere og lisens

X

   

Trening tildelt av klubbens treningstider og andre sentralt
pådratte driftsutgifter

X

   

Annet som laget bestemmer skal dekkes av felleskassen

 

X