Velkommen til Lier Håndball

Vi har et samfunnsansvar for å ivareta barn og unge på best mulig måte innen idretten vår.

Lier har lag i nesten alle alderstrinn fra og med 6 år og opp til senior.

Vi jobber aktivt med rekruttering av barn fra 6 år, og vårt motto er «Flest mulig, lengst mulig ». Dette betyr at vi er avhengig av å tilby noe til alle, enten det er håndball for det sosiale, eller for de som ønsker å satse videre. For aldersbestemte lag innebærer dette at vi har en klar målsetting om at vi skal ha lag i både A serie og B serie når det spilles seriespill (fra og med 11 år). Lier IL har for sesongen 2022/2023 også dame lag i 3`Divisjon og 5`Divisjon, samt herrelag i 4`Divisjon

Alle som ønsker å prøve håndball, er velkomne til å komme på trening for å prøve. Det eneste kravet er innesko.

Dersom man velger å begynne i Lier IL etter å ha prøvd litt, må man være medlem og betale medlemskontingent. Økonomiske utfordringer, så kontakt oss. Vi har god samarbeid med Lier kommune.

Dessuten betaler utøveren aktivitesgebyr etter fastsatte takster for det aktuelle alderstrinnet man deltar på.

Se lagene våre HER:

 

Foreldrevettregler
Som foresatt og forelder kan du bidra til å gjøre håndballkampen-/treningen til en positiv opplevelse for barna. Her er noen huskeregler:

 

Møt fram til kamp og trening

– barna ønsker det!

Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen

– ikke bare til ditt barn og dine kjente!

Oppmuntre i medgang og motgang

– ikke gi kritikk (heller ikke til motstanderne)!

Respekter lagleders bruk av spillere

– ikke forsøk å påvirke han/henne under kampen!

Se på dommeren(e) som veileder(e)

– ikke kritiser avgjørelser!

Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta

– ikke press det!

Spør om kampen var morsom og spennende

– ikke bare om resultatet!

Sørg for riktig og fornuftig utstyr

– ikke overdriv!

Vis respekt for arbeidet klubben gjør

– ta initiativ til årlig foreldremøte for å avklare holdninger og ambisjoner!

Tenk på at det er ditt barn som spiller håndball

– og ikke du!

HUSK FAIR PLAY!