Lier IL Ski har en sportsplan som sier noe om hvordan skigruppas virksomhet skal være. Ny sportsplan ble vedtatt i november 2021 og gjelder ut 2025.

Sportsplanen finner du her: