Skigruppa i Lier IL har aktivitetstilbud for barn fra 2. klasse, og man kan drive med langrenn/skiskyting i Lier IL til voksen alder. Skigruppa har stor aktivitet, med ca. 150 aktive medlemmer, i forskjellig alder og på forskjellig nivå, både i langrenn og skiskyting. Vi vektlegger skiglede og sosialt miljø, men med rom for å satse på idretten for de som ønsker det.

Skitreninga er organisert i aldersdelte grupper. For de yngste barna foregår aktiviteten på Hestesletta (ved Hennummarka skole). De eldre barna har trening på Eggevollen/Eiksetraområdet på vinteren, og barmarkstrening fra forskjellige steder i Lier, men i hovedsak med start fra Hennummarka, Nordal eller Lierkroa. Skiskyting foregår på Eggevollen.

Skigruppa i Lier IL har en sportsplan som gir retning for virksomheten i skigruppa. Fra vår sportsplan kan vi nevne:

Hovedfokuset vårt er at alle, både barn, ungdom og voksne som går på ski og er med på treninger i klubbens regi, skal ha en positiv og lekorientert tilnærming til idretten. Det være seg treninger, samlinger eller konkurranser.

Hovedmålet er at den enkelte utøver skal oppnå personlig fremgang og utvikling. Dette for at den enkelte skal fortsette med langrenn/skiskyting å gjerne få dette som en av sine hovedsatsninger på sikt.

Skigruppa i Lier IL har således definert følgende målsettinger for perioden:

  1. Gi et godt, meningsfylt og variert skiidrettstilbud.
  2. Gi alle som deltar et positivt, sunt og trygt miljø.
  3. Skape bredde i de yngre årsklassene 2.-5. klasse (8-11 år) og gjennom skileik og allsidig aktivitet skape skiglede, grunnleggende skiferdighet og motivasjon som fundament for videre utvikling i de eldre årsklassene.
  4. Utvikle gode skiløpere med høy kompetanse innen langrenn og skiskyting som senere, etter at den aktive karrieren er over, kan bidra aktivt som trenere og ledere.
  5. Legge til rette for at klubbens tilbud skal være et godt alternativ til NTG for utøvere som ønsker å satse på toppidrett.
  6. Arbeide for å skape en aktiv, engasjert og bidragsytende foreldregruppe. Engasjere og benytte medlemmene sine totale ressurser på en best mulig måte.
  7. Arbeide aktivt med å utvikle, beholde og rekruttere kompetente og ressurssterke trenerkrefter. Tilby trenerkurs til nye og eksisterende trenere.
  8. Arbeide aktivt med å etablere en turrennsgruppe i skigruppa.