Aktivitetsgebyr sesongen 2022/2023

Klasse Langrenn Skiskyting/Langrenn
Konkurranseklasse 10 år og yngre (2013 og yngre)* 300,- 1300,-
Konkurranseklasse 11 år (2012) 1300,- 2300,-
Konkurranseklasse 12 år og eldre (2011 og eldre) 1800,- 2800,-
Konkurranseklasse 15 år og 16 år (2008 og 2007)   3500,-

*Deltagere på skiskytterskolen betaler aktivitesgebyr tilsvarende "Konkurranseklasse 10 år og yngre Skiskyting/langrenn".

Juniorløpere (17 år og eldre) som ikke deltar på treninger i Lier IL, betaler aktivitetsgebyr tilsvarende konkurranseklasse 12 år og eldre.

Skiskyttere i Lier IL, som betaler aktivitetesgebyr til SVIL ski, vil få rabatt på aktivivtetsgebyret til Lier IL ski. Rabatten tilsvarer aktivitetsgebyret til SVIL, for sesongen 2022/23 vil rabatten være kr 600,-. Denne ordningen vil ha tilbakevirkende kraft for sesongen 2021/22. Det er satt en øvre grense på "SVIL-rabatt" per aktivitesgebyr på kr 1000,-. 

Trenere får rabatt på aktivitetsgebyret for ett barn. Trener rabatten tilsvarer aktivtetsgebyret på langrenn for den aktuelle årsklasse.

Seniormedlemmer som trener på egenhånd og dekker alle utgifter selv, betaler kr 250,-. i tillegg til medlemskap i Lier IL. 

Alle som deltar på treninger og/eller konkurrerer for Lier IL, skal betale aktivitetsgebyr til Lier IL ski.