Hvorfor Politiattest

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Politiattestansvarlig

Ole Jørgen Flått er ansvarlig for politiattester i Lier IL.

Slik søker du om Politiattest

Er du over 18 år er det enklest for deg å søke om politiattest på elektronisk. Har du nettbank, kan du bruke samme pålogging for å sende søknad om politiattest. Her følger informasjon om hvordan du gjør det. Er du under 18 år - eller ønsker du ikke å søke elektronisk - se nederst på siden.

Fyll ut følgebrevet (Bekreftelse på formål). Politiattestansvarlig i klubben kan signere følgebrevet. Send email til ( admin@lieril.no ) for å få tilsendt signert følgebrev som du kan benytte (se eksempel på utfylt følgebrev nederst).

Søk på nett - Gå inn på https://politiet.no/tjenester/politiattest/sok-om-politiattest-digitalt/ og fyll ut nettsøknaden. I søknaden blir du bedt om å velge kategori og formål. Her velger du "Frivillig organisasjon" på begge. Under "Legg ved bekreftelse på formål" laster du opp det utfylte følgebrevet.

Politiattesten blir sendt hjem til din adresse, har du digital post så går det raskere.

Når du mottar politiattesten viser du den eller sender på epost til politiattestansvarlig. Dato for utstedelse blir registert på deg i medlemsregisteret. Politiattesten blir ikke oppbevares idrettslaget.

Søkere under 18 år og andre som vil søke manuelt:

Fyll ut dette følgebrevet. Du fyller ut brevet, skriver det ut og får politiattestansvarlig til å signere det (send scannet på email til admin@lieril.no ).

Fyll ut dette skjemaet: https://politiet.no/globalassets/02-tjenester-admin/politiattest/soknad-per-post/soknadsskjema-politiattestBM.pdf . Søknaden må signeres etter at den er utfylt og skrevet ut. Hvis du er under 18 år, må foresatte skrive under sammen med den som søker om attesten.

Legg ved kopi av legitimasjon

Send begge skjemaene og kopi av legitimasjon til:

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Postboks 113, N- 9951 Vardø e-post: politiattest@politiet.no

 

Eksempel på utfylt følgebrev (bekreftelse på formål):