Barneidretten - aktivitetskalender

Jan
 • Start planlegging av Dyrenes Fotballcup
 • Se over utstyr i hallene og behov til fotballgrupper
 • Utarbeide budsjett
 • Skikarusell i regi av skigruppa
 • Oppmenn melde på til mini-/aktivitetsturneringer i håndball
Feb
 • Skikarusell i regi av skigruppa
 • Melde på til fotballserien
 • Levere ønske om halltider til kommunen (Lier IL leverer samlet)
 • Bestill hall for neste års arrangement
 • Ferdigstille budsjett
 • Ferdigstille årsberetning
 • Innkalling til årsmøte
 • Oppmenn melde på til mini-/aktivitetsturneringer i håndball
Mar
 • Årsmøte / Trener- og oppmannsmøte
 • Sende lagsoversikt til håndball/fotball for utgående grupper
 • Draktinnlevering håndball
 • Forberede drakt- og utstyrsutlevering april
 • Oppmenn melde på til mini-/aktivitetsturneringer i håndball
Apr
 • Dyrenes Minicup i fotball 
 • 7er og 9er - Overgangscup på Tranby
 • Utstyrsutlevering til fotball
 • Fotballgruppa setter banetid
Mai
 • Seriestart fotball fom 6 år (3'er fotball)
 • NB. Hall kan være opptatt i mai/juni pga arrangement
Jun
 • Seriespill fotball
 • Tine Fotballskole på Tranby
 • Sette halltid for høst/vår
Jul  FERIE
Aug
 • Fotball seriespill fotball fom 6-år
 • Sette halltid hvis det ikke var klart i juni
 • Starte planlegging av Dyrenes minicup i håndball
 • Se over utstyr i hallene
 • Sjekke gruppelister i medlemsregister
 • Gjøre klart til utsendelse av aktivitetsgebyr for 2016/17
 • Trener- og oppmannsmøte
Sep
 • Oppstart allidrett
 • KIWI cup i fotball for 1.-4. trinn
Okt
 • Utstyrsutdeling for håndballen
 • Oppstart skitrening fom 7 år- torsdagen etter høstferien.
 • "Kiwi Bama Cup"- fotball fom 6 år 
 • Fotballdrakter skal inn.
 • Oppstart håndball fom 6 år
 • Følge opp arrangørgruppe av Dyrenes Minicup
 • Oppmenn melde på til mini-/aktivitetsturneringer i håndball
Nov
 • Dyrenes Minicup i håndball
 • Bestill hall for neste års arrangement
 • Oppmenn melde på til mini-/aktivitetsturneringer i håndball
Des
 • Avslutninger
 • NB. Hall kan være opptatt pga arrangement
 • Oppdatere aktivitetskalender
 • Oppmenn melde på til mini-/aktivitetsturneringer i håndball
 
 
 
 
 

Fotball - aktivitetskalender

Jan
 • Start planlegging av Kiwi Bama Cup, informere hver lag om sitt ansvarlig til årets cup
 • Seriepåmelding 11’er lag 20 jan.
 • Budsjett
 • Beslutte årets fellescup
 • Jobbe med sportsplan
Feb
 • Seriepåmelding 5-7’er lag 10.feb
 • Jobbe med sportsplan
 • Kartlegge utstyr hos lagene, innkjøp av nytt materiell
 • Melde inn baneoppsettet til kretsen om endret
 • Invitere medlemmer til Årsmøtet
Mar
 • Seriepåmelding 3’er lag 20.mars
 • Årsmøte
 • Vurdere sosialt arrangement vår
 • Møte med kommunen om banene og årets sesong
 • Jobbe med sportsplan
 • Oppdatere ny 9er spillere i FIKS og infomere ny 9er lag om kampoppsettet
 • Gjøre klart til utsendelse av aktivitetsgebyr, betalingsfrist 15.april
 • Informasjon rundt fotballskole
Apr
 • Overgangscup for 9er og 7er
 • Evaluere årets brøytesesong
 • Oppsett kiosk vår
 • Jobbe med sportsplan
Mai
 • Jobbe med sportsplan
Jun
 • Ønske BIG-lag velkommen til fotballgruppa
 • Melde på/av lag ift vår/høstsesong
 • Jobbe med sportsplan
 • Tine Fotballskole
Jul FERIE
Aug
 •  
 • Intensivere jobbingen med Kiwi Bama cup
 • Oppsett kiosk høst
 • Jente fotballensdag
 • Gjøre klart til utsendelse av aktivitetsgebyr for høst, frist 15.september
 • Jobbe med sportsplan
Sep
 • Jobbe med sportsplan
 • Trenings oppsettet til vintersesong
 • Intensivere jobbingen med Eat Move Sleep Fotballcup
Okt
 • Se på behov for og ønsker om utetrening om vinteren
 • Kiwi Bama cup
 • Jobbe med sportsplan
 • Informasjon til trenere angående Sone og EA
Nov
 • Jobbe med trenere for neste sesong 
 • Budsjett til neste år
 • Jobbe med sportsplan
Des
 • Jobbing med trenere
 • Kartlegge antall lag til serien
 • Kartlegge deltakelse i styret og Sportslig utvalg
 • Jobbe med sportsplan
 • Oppdatere aktivitetskalender
 
 
 
 
 

Håndball - aktivitetskalender

Jan
 • Forberede årsmøte
 • Forberede håndballskole
 • Medlemsrapport NHF
 • Miniturnering NHF
 • Seriearrangement hver helg
 • Klisterfjerning
 • Start planlegging av Storhamar Cup
Feb
 • Gjensidige håndballskole
 • Seriearrangement hver helg
 • Forberede vårlotteri
 • Forberedelser ny sesong
 • Samarbeidsmøter
 • Søknad treningstider neste sesong
 • Trenerforum
 • Klisterfjerning
Mar
 • Årsmøte
 • Aktivitetsturnering NHF
 • Seriearrangement hver helg
 • Klisterfjerning
Apr
 • Trener/oppmannsmøte – påmelding serier neste sesong
 • Avvikling kiosk
 • Sandhåndball NHF (Beachåndball)
 • Status lag, oppmenn, trenere for neste sesong
 • Etablere yngre lag for neste sesong
 • Serieavslutning
 • Klisterfjerning
Mai
 • Seriepåmelding NHF
 • Dommerpåmelding NHF
 • Dispensasjonssøknader
 • Arrangementssøknader
 • Flyball turnering (Internturnering Lier IL håndball)
Jun
 • Avklaring treningstider
 • Div forberedelser neste sesong
 • Klisterfjerning
Jul FERIE
Aug
 • Oppmannsmøte og informasjon ut til lag ifm sesongstart
 • Oppdatering lag
 • Klisterfjerning
Sep
 • Gjøre klart til utsendelse av aktivitetsgebyr for sesongen
 • Planlegging håndballskole
 • Seriestart for noe lag
 • Frist for betaling av lisens
 • Seriearrangement hver helg NHF
 • Innkreving aktivitetsgebyr – betalinsfrist 1. oktober
Okt
 • Budsjettplanlegging
 • Seriearrangement hver helg NHF
Nov
 • Seriearrangement hver helg NHF
 • Aktivitetsturnering NHF
Des
 • Seriearrangement hver helg NHF
 • Oppdatere aktivitetskalender
 
 
 
 
 

Ski - aktivitetskalender

Jan
 • Telenor skikarusell over 4 tirsdager, Hestesletta Hennummarka (Jan/Feb)
Feb
 • Telenor skikarusell over 4 tirsdager, Hestesletta Hennummarka (Jan/Feb)
 • Sparebank1 Cup skiskyting
Mar
 • Årsmøte
 • Liermesterskapet Martinsløkka ved Garsjø
 • Ulveløpet
 • Klubbmesterskap langrenn Eggevollen el. Martinsløkka (Mar/Apr)
 • Klubbmesterskap skiskyting Eggevollen (Mar/Apr)
Apr  
Mai  
Jun  
Jul FERIE
Aug  
Sep
 • Gjøre klart til utsendelse av aktivitetsgebyr for kommende sesong.
Okt
 • Oppstart skitrening Hestesletta gjengen, torsdag etter høstferien.
 • Oppstart skiskyterskolen, første tirsdag etter høstferien.
Nov  
Des
 • Lierrennet
 • Oppdatere aktivitetskalender
 
 
 
 

Informasjon fra NIF: 

Fra 2016 gjelder nye løsninger og ordninger som forenkler idrettslagenes registrering, rapportering og søknader. Dette kommer som konsekvens av vedtak på Idrettstinget 2015, som er Norges idrettsforbunds (NIF) høyeste myndighet. Der ble NIFs lov endret. I tillegg ble det vedtatt at rapporterings- og søknadsfrister for idrettslagene skal samles, slik at idrettslagene har færre frister å forholde seg til og at de har de nødvendige dokumenter tilgjengelig på søknadstidspunktet. 

Krav fra NIF
Årsmøtet må avholdes innen 31. mars
Rapportering av medlemsopplysninger innen 30. april
Elektronisk medlemsregister innen 31. desember