VISJON: Idrettslagets visjon er å være «Best på inkludering og trivsel».

VIRKSOMHETSIDÉ: Lier IL skal være et sosialt samlingspunkt for idrettsglede i Lier. Vi er et breddeidrettslag som skal tilby sunn fysisk aktivitet, gjennom et godt trenings- og utviklingsmiljø for alle. Vi ønsker å inkludere flest mulig, lengst mulig.

VERDIER: Idrettslagets grunnverdier er Omtanke, Entusiasme, Idrettsglede og Fair play

Nedenfor finner du en presentasjon som viser hva vi legger i våre verdier.

 

Lovnorm for Lier IL

Ny Lovnorm for Lier IL ble vedtatt på årsmøtet 30.mars 2023, se vedlegg.