Formål

LIER IL er opptatt av at klubben fremstår «levende» på nettsider og i sosiale medier. Ved utstrakt bruk av nettsidene vil kommunikasjon og informasjon blir tilgjengelig for flest mulig, både utøvere, foresatte og andre interesserte.

Samtidig skal dette foregå på en måte som gjenspeiler klubbens grunnverdier: Fair play - Omtanke - Entusiasme – Idrettsglede, og som ikke forvolder skade verken på klubben, dens medlemmer eller dens omgivelser.

Definisjon

Sosiale medier er en felles betegnelse for alle digitale plattformer som nettsider, apper, forum og portaler, hvor det er mulig å publisere noe.

Hvem omfattes av reglene?

Alle som er knyttet til LIER IL som tillitsvalgt, lagleder, trener eller på annen måte representerer klubben, plikter å kjenne til disse reglene og etterleve dem.

Når gjelder reglene?
Disse reglene gjelder ved alle aktiviteter knyttet til idrettslaget. Sosiale medier lever hele tiden. Disse reglene gjelder derfor for alle våre medlemmer hele døgnet, hele året. 

Organisering av kommunikasjon

 • Idrettslagets nettside - lieril.no - er klubbens offisielle kommunikasjonskanal.
  • Sosiale medier skal være supplement til nettsiden for å spre budskap og generere trafikk.
 • Idrettslaget skal ha én åpen hovedprofil i de sosiale medier hovedstyret velger å delta i.
  • Ansvarlig redaktør for disse sidene er styreleder.
  • Gruppene har - i tillegg til styreleder - administratorer fra eget styre som kan publisere saker på vegne av gruppene på klubbens hovedprofil.
 • Gruppene kan i tillegg har gruppeprofiler for spesifikk informasjon om idrettsgrenen, men det oppfordres til at mest mulig av denne informasjonen også publiseres på klubbens hovedprofil.
  • Ansvarlig redaktør for gruppeprofilene er gruppeleder. Administratorer for disse profilene skal være styremedlem i det respektive gruppestyret. Gruppestyrene kan ikke opprette profiler i sosiale medier der klubben ikke er representert med en hovedprofil.
 • Individuelle lag innenfor gruppene kan kun ha lukkede grupper for sine tilhørende utøvere, foreldre og støtteapparat. Disse profilene skal ikke være tilgjengelig for utenforstående. Nyheter om lagene med offentlig interesse skal publiseres via gruppenes og/eller hovedlagets profil(er).
 • Alle redaktører og administratorer skal ha grunnleggende kunnskap om lovverk for personvern og påse at disse reglene etterleves. 

 

Lovgivning, personvern og retningslinjer

Bruk av bilder

 • Bilder av identifiserbare personer skal ikke publiseres uten aktivt samtykke fra de involverte personene. Dette vil si at hver person som er avbildet må individuelt takke ja, enten muntlig eller skriftlig, til at ett eller flere bilder blir publisert på internett. For barn under 15 år skal også en foresatt gi samtykke.
 • Spesielt når man bruker bilder av mindreårige er det viktig at man velger bilder som framstiller barna på en positiv måte. Vær forsiktig med bruk av bilder der barn har lite klær (f.eks. badeklær), og publiser aldri bilder med høy oppløsning. Prøv å unngå bruk av nærbilder, ta heller bilder på avstand.
 • Situasjonsbilder eller oversiktsbilder, der aktiviteten heller enn personene er motivet og hvor ingen av personene er identifiserbare, kan publiseres uten tillatelse fra personene på bildet.

Bilder som faller utenfor retningslinjene

Dersom du oppdager bilder som LIER IL-medlemmer har publisert og som faller utenfor retningslinjene våre, oppfordres du til snarest å melde dette til  post@lieril.no
 

Bruk av sosiale medier

 • LIER ILs bruk av sosiale medier skal ikke bidra til et press for at barn og unge skal bli medlemmer av sosiale nettverk. Husk at alle sosiale nettverk har en aldersgrense som skal respekteres.

Nettvettregler

 • Bilder og tekst skal ikke inneholde elementer av ironi, mobbing, usaklig negative kommentarer
 • Respekter alltid opphavsrettigheter (man kan ikke fritt publisere bilder man finner gjennom f.eks. Google søk)
 • Inaktive Facebook grupper skal legges ned
 • Husk å være en god ambassadør for LIER IL på nett

Mer informasjon

Du finner mer om personvern hos Datatilsynet: 
veiledning om lovverk og regler for publisering og personvern på internett