Informasjon om idrettsforsikring for barn finner du her:

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/drifte-et-idrettslag/okonomi/forsikring/