Definisjoner

Hederstegn Tildeles for betydelig innsats i administrasjon og/eller aktiv innsats som utøver/trener gjennom flere år.
Æresmedlemskap Er klubbens høyeste utmerkelse - og kan tildeles spesielt fortjente medlemmer (med for eksempel flere Hederstegn)

 

Organisering

Statuttene for hederstegn vedtas av klubbens årsmøte.  Eventuelle endringer må også godkjennes av årsmøtet. Hovedstyret arbeider på vegne av årsmøtet, og har mandat til å organisere arbeidet på best mulig måte. Hederskomiteens medlemmer oppnevnes av hovedstyret og ledes av hovedstyrets nestleder.

Prosess

Hederskomiteen skal hvert år før 1. januar gjennom f.eks. hjemmesidene oppfordre klubbens medlemmer til å fremkomme med forslag på aktuelle kandidater.

Komiteen skal hvert år innen 1. mars levere sin innstilling med begrunnelse til klubbens hovedstyre, som skal godkjenne denne. 

Hederskomiteen skal foreta utdelingen normalt i forbindelse med klubbens årsmøte, men den kan også foretas ved andre anledninger, dersom spesielle forhold skulle gjøre dette ønskelig. Personer som skal hedres, skal av hederskomiteen i god tid inviteres til tilstelningen.

Komiteens innstilling vil inngå i årsberetningen til hovedstyret.

 

Utdelte æresmedlemskap og hederstegn i Lier IL

Æresmedlemmer

Navn

Begrunnelse

Utdelt

Ole Overn

Innsats og gode resultater for skigruppa

1967

Hederstegn

Navn

Begrunnelse

Utdelt

Per Otto Olsen

Innsats for bygging av nytt klubbhus + diverse verv innen idrettslaget

4/2-2006

Odd Dybvik

Innsats for bygging av nytt klubbhus + diverse verv innen idrettslaget

4/2-2006

Øyvind Ustad

Innsats for fotballgruppa

4/2-2006

Turid Iversen

Innsats for håndballgruppa

4/2-2006

Lillian Gulbrandsen

Innsats for håndballgruppa

4/2-2006

Reidar Bjørkli

Innsats og gode resultater for skigruppa

4/2-2006

Steinar Hennum

Innsats og gode resultater for skigruppa

4/2-2006

Hanne Eikå Bergill

For oppbygging av klubbens hjemmesider, jubileumsboken og styreverv i idrettslaget i mange år

28/3-2007

Kristoffer Helgerud For sine dommerprestasjoner i fotball og håndball både på eliteplan, men også at han bidrar på lavere nivåer og internt i klubben 7/4-2010