Medlemskapet i Lier IL er inngangsdøren for å kunne delta i aktiviteter i idrettslaget. 

Medlemskontingent må ikke forveksles med aktivitetsgebyret. For utøvere bestemmes aktivitetsgebyret i den enkelte gruppe og er i de fleste tilfeller avhengig av alder og hvilke aktiviteter du deltar i. 
Medlemmer som ikke er utøvere betaler ikke treningsavgift.

Trenere som påtar seg oppgaver i klubben må betale medlemskap, for å være dekket av forsikringer osv.
Trenerene har fritak for aktivitetsgebyr for sine barn, på den aktivitetetn de er trener for.
Trenere i klubben, uten egne aktive barn i Lier IL, tegner medlemskapet "Støtte/trenermedlemskap".

⇢ Bli medlem

 

Medlemskontingent for Lier idrettslag

Barn (til fylte 19 år) Kr 350,- Voksen (over 19 år) Kr 450,-
Makspris på 600 kr for alle medlemmer med samme familie (Registrert med samme betalingskontakt i Spond)

Støtte/trenermedlemskap Kr 150,-

Støttemedlemskap (familie) Kr 200,-

 

Aktivitetsgebyr til de forskjellige idrettene

Allidrett
2019: Kr 400,- 2018: Kr 400,- 2017: Kr 400,-

 

Fotball  
6 år Kr 600,-
7 år Kr 700,-
8-9 år Kr 1000,-
10 år Kr 2000
11-12 år Kr 2800
13-16 år Kr 3000
17 år og eldre Kr 4000
Senior herrer Kr 2500
Funlag Kr 2000
M34/M39 Kr 2000

 

Håndball  
6 år Kr 400,-
7 år Kr 400,-
8-9 år Kr 550,-
10-11 år Kr 1000
12 år Kr 1500
J 16 år Kr 2700
3.div/20 år damer Kr 3100,-
5.div damer Kr 3100,-
Senior herrer Kr 3100

 

E-sport
Aktivitetsgebyr per spill: kr 750,- (per halvår)
Moderasjon ved deltakelse i flere spill!

 

Skigruppa Langrenn Skiskyting/Langrenn
Konkurranseklasse 10 år og yngre (2013 og yngre) 300,- 1300,-
Konkurranseklasse 11 år (2012) 1300,- 2300,-
Konkurranseklasse 12 år og eldre (2011 og eldre) 1800,- 2800,-
Konkurranseklasse 15 år og 16 år (2008 og 2007)   3500,-

⇢ Bli medlem

 

Kontaktperson

Ta kontakt med Ole Jørgen Flått, som er medlemsansvarlig i klubben, hvis du har spørsmål om kontingent.
Epost: admin@lieril.no eller mobil: 92616655