Allidrett, gutter og jenter 2019-2017

2019: Lørdager fra 1000-1100, Heiahallen.
2018: Torsdager fra 1700-1800, gymsalen på Hennummarka skole.
2017: Mandager fra 1700-1800, Heiahallen.