Aktivitetsgebyret for allidretten er 400 kr. Gebyret følger skoleåret.

Ved innmelding på allidrett meldes man også inn i Lier IL, enten som enkeltmedlem eller som familiemedlem. Medlemskontingent betales til Lier IL, og ikke til undergruppene.  
Prisen for medlemskap for barn er 350,- pr kalenderår.