Allidretten i Lier IL gir et allsidig og lekbetont idrettstilbud for alle barn i alderen 3 - 6 år.
Skoleåret 2022/2023 er det barna født 2019, 2018 og 2017 som deltar på allidrett.
Ved å legge vekt på allsidighet og trening av grunnleggende motoriske ferdigheter, ønsker vi å gi barna grunnlag og motivasjon for å drive fysisk aktivitet og idrett videre i livet.

Målsetningen med allidretten i Lier IL

  • En trygg og god introduksjon til idrettslaget
  • At barna skal trives og ha det gøy
  • At flest mulig ønsker å delta (både jenter og gutter)
  • At barna utvikler seg fysisk, psykisk og sosialt, på egne premisser
  • Å skape varig interesse og motivasjon for aktivitet  – et godt grunnlag for senere idrettsaktivitet

Treningstider

2019:
Lørdager fra 1000-1100, Heiahallen.
2018:
Torsdager fra 1700-1800, gymsalen på Hennummarka skole.
2017:
Mandager fra 1700-1800, Heiahallen.

Spond som medlemssystem

Allidretten bruker, som resten av idrettslahget, Spond som plattform for medlemskap, akt.gebyr og innkalling til treninger og aktiviteter.
For nye medlemmer oppretter dere en profil i barnets navn og søker opp riktig Spond-kode. Dere blir deretter registrert som medlemmer i Lier IL, og dere får tilsendt varsel om betaling av medlemskap og aktivitetesgebyr.

Lenker til Spond for allidrett (de fem store bokstavene sist i lenken er koden dere kan bruke i SPOND:

2019: https://group.spond.com/MOFJR 
2018: https://group.spond.com/ETQUZ 
2017: https://group.spond.com/RESFP 

Daglig leder i Lier IL, Ole Jørgen Flått, er ansvarlig for allidretten.
Har dere spørsmål om tilbudet, kan dere ta kontakt på e-post admin@lieril.no