Bli med på fotballen

Lier IL bruker nå medlemsystemet Spond Club. Dere kan melder dere inn HER . Nye medlemmer melder seg inn i riktig Spond-gruppe for sin aktivitet.

Info om hvilken gruppe får dere enten av trenere/lagledere/foreldre som allerede er tilknyttet gruppen, eller ved å sende en e-post til admin@lieril.no

Alle betalinger for medlemskap og aktivitetsgebyr etc vil komme rett i Spond-appen. Alle som skal delta på fotballaktivitet i Lier Idrettslag må være medlemmer av hovedlaget Lier IL, samt at de må betale aktivitetsgebyr til fotballgruppa.

Nedenfor er en oversikt over årpris på aktivitetsgebyret til de forskjellige gruppene på fotballen og medlemskontingent til Lier IL. 

mer informasjon angående aktivitetsgebyr - her

Behov for økonomisk støtte?

  • Vurder først om avdragsbetaling vil være tilstrekkelig løsning. Ta kontakt med klubben og gjør avtale om antall avdrag.
  • Spillere (barn/ungdom) i familier med behov for hjelp kan vi evt. søke støtte gjennom Eplefondt. Mer info her. Det er klubben selv som må søke men bare etter avtalen med foreldrene. Ta kontakt med klubben og gjør avtale om Eplefondet.
Tilbake