INFO OM AKTIVITETSGEBYR OG MEDLEMSKONTINGENT

GENERELL INFO:

 • Aktivitetsgebyret bestemmes hvert år før mars. Disse midlene er meget viktig for fotballgruppa og går i sin helhet til drift av fotballen.
 • Vi benytter Spond til betaling
 • Får du problemer med å betale i appen - sjekk først at betalingskortet du har lagt inn er gyldig. Du kan også prøve betaling fra nettleser i stedet for appen: www.spond.com
 • Fortsatt problemer kan du be om å få faktura fra klubben 
 • Vi sender ut aktivitetsgebyrvarsel 2 ganger i året.
  • Vårsesong er sendt ut i mars med betalingsfrist 15.april.
  • Høstsesong er sendt ut i august med betalingsfrist 01.september. 
  • Ingen er spilleberettiget om treningsavgift og medlemskontingent er ikke betalt innen fristen. Herav ligger også evt. skyldig avgift fra tidligere år.
 • Trenere, lagledere og andre med faste oppgaver i støtteapp. for lagene eller lovpålagte verv i klubben må også være medlemmer i følge til NIF.
 • Trenere/lagledere : det gis 2 fritak for hvert seriepåmeldte lag. Ordningen gjelder kun foreldretrenere/-lagledere og bare for eget barn på det laget de trener eller er lagleder for. Medlemskontingent  derimot må betales av alle (både for de med verv + egne barn) og er en forutsetning for både å være valgbar og få fritak for aktivitetsgebyr.
 • Styremedlemmer og sportsligutvalg er fritatt for aktivitetsgebyr for seg selv eller opp til et aktiv barn i fotballgruppa. Dette bl.a. med bakgrunn i at disse jobber for hele klubben - ikke kun for enkeltlag. Medlemskontingent derimot må betales av alle (både for de med verv + egne barn) og er en forutsetning for både å være valgbar og få fritak for aktivitetsgebyr.

HVA DEKKER AKTIVITETSGEBYR: 

Nedenfor ser du noen av utgiftene klubben dekker for lagene/spillerne i klubben

 • Avgifter til NFF Buskerud 
 • Trenerutdanning
 • Obligatoriske forsikringsordninger for alle spillere
 • Fotballdrakter
 • Utstyr til trening og kamp 
 • Treningstid for alle lag på Lier IL's fotballanlegg
  • Baneleie til Lier Kommune
 • Dommerutgifter
 • Lagutstyr (kjegler, baller, vester, førstehjelp osv)
 • Oppstartsansvarlig v/oppstart for 6-årslag
 • Dommerutdanning
 • Nedbetaling av kunstgress 11'er banen og Lierskogen Heia kunstgress
 • Vedlikehold og snerydding av baner
 • Bekledning til trenere og lagledere
  • Trenergenser
  • Vinterjakke lånes ut til trenere for lag med vintertreninger. Antall jakker pr. lag begrenses iht gjeldende regler for fritak for aktivitetsgebyr. 
 • Overgang fra tidligere klubb
 • Drift av kiosk
 • Deltagelse på følgende bestemte fotballcuper
  • Årskull 6-10 år: Liungen Cup, Åssiden Kiwi Bama Cup, Lier Kiwi Bama Cup
  • Årskull 11-12 år: Lier KiwiBama Cup + valgfri cup lagdeltakelse inntil 1500 kr per lag (anbefaler en overnattingscup)
  • Årskull 10 og 12 år: Lier Overgangscup
  • Årskull 13-16 år: 1 valgfri cup lagdeltakelse inntil 2000 kr per lag (anbefaler en overnattingscup)
  • Årskull Junior/Senior: Valgfri cup lagdeltakelse inntil 3000 kr per lag
 • Betaling/Refusjon av deltagelse på fotballcuper
  • Liungen og Åssiden sender en samlet faktura til fotballgruppa, lagene må bare melde seg direkte
  • Andre cuper som lag skal delta på ønskes det fortrinnvis faktura på cupdeltakelse, denne skal sendes av lagleder/trener i PDF til lieril@faktura.poweroffice.net
   • Fakturaen må inkludere lag, navn på lagleder/trener, tidspunkt og beløp
   • OBS - ikke kommentar i mailen, legg bare inn emne
  • Der fakturaen ikke er mulig, må det betales av lagleder direkte
   • Ved utlegg på de diverse cuper så må laglederen/treneren send en merket kvittering/utlegg i PDF til lieril@faktura.poweroffice.net
   • Det må være godkjent dokumentasjon. Kvitteringen må inkludere lag, navn på lagleder/trener, tidspunkt og beløp
   • OBS - ikke kommentar i mailen, legg bare inn emne
  • Betaling via lagkasse skal gjennomgås
  • Det vil komme et refusjonsskjema alle må bruke innen en kort tid 

Aktivitetsgebyret er derimot ikke tilstrekkelig for å drifte fotballen helt. Derfor søker klubben om ulike tilskuddsmidler i tillegg til at det gjennomføres dugnader og opprettes et lagskasse per lag.

LAGKASSER DEKKER: 

 • Deltagelse på øvrige fotballcuper
 • Sosiale aktiviteter for lag og spillere
 • Eventuelle ekstra trenerutgifter

SPILLERE MÅ SØRGE FOR: 

 • Leggskinn (må alltid benyttes på trening og kamp).
 • Fotballstøvler
 • Shorts 
 • Fotballstrømper (blå og hvit)
 • Lier IL overtrekksdress
 • Treningsball

Nedenfor er en oversikt over årpris på aktivitetsgebyret til de forskjellige gruppene på fotballen og medlemskontingent til Lier IL. 

Behov for økonomisk støtte?

 • Vurder først om avdragsbetaling vil være tilstrekkelig løsning. Ta kontakt med klubben og gjør avtale om antall avdrag.
 • Spillere (barn/ungdom) i familier med behov for hjelp kan vi evt. søke støtte gjennom Eplefondt. Mer info her. Det er klubben selv som må søke men bare etter avtalen med foreldrene. Ta kontakt med klubben og gjør avtale om Eplefondet.