KIOSKVAKT  

Før Vakten:

Bemanning:

I kiosken skal kun personer som har arbeid i forbindelse med salget oppholde seg. 

 • Minimum 2 voksne pr vakt

  • Hvis det er ingen kamper satt opp trenger dere ikke å åpne kiosken 

  • Kiosk skal være bemannet/åpent når det er kamper satt opp søndag-lørdag

  • Ukens kamper finner du her  Husk å oppdatere datoene. 

 • Vakten begynner 30 minutter før første kamp og slutter når siste kamp er ferdig

 • Det skal alltid være minst 1 voksen tilstede i kiosken

 Salgsvarer:

 • Da Lier IL er en Ambassadørklubb til KIWI BAMA-CUP er det viktig at varene i kiosken er så sunne som mulig. Dette gjenspeiler derfor sortimentet i kiosken. 

  • Lagene stiller med vaffelrøre

   • Vennligst bruk vår vaffel oppskrift fra KIWI BAMA-CUP cup
  • Utover dette kjøpes alle salgsvarer inn av Lier IL Fotball.
   • Meld fra om du ser at det er salgsvarer som er på vei til å gå tomt.

Veksel:

 • Ordnes av laget selv. Pengeskrin ligger i kiosken.
 • Vi anbefaler at det fortrinnsvis brukes vipps for betaling i kiosken. Noe veksel er likevel greit å ha tilgjengelig.

Fotballkiosken i bruk

 • Kiosken åpnes, gitter på vinduene løsnes. Nøkkel til gitteret henger på en knagg inne på veggen i kiosken.
 • Vann hentes i kranen på gjerdet retning klubbhuset. Bruk vannkanner som er plassert i kiosken.
 • Sett ut «Kiosk Åpen» skilt og søppelbøtter (m/gjennomsiktige avfallsposer).
 • Bidra til best mulig salg av varer ved å alltid ha kaffe og vafler tilgjengelig.
 • Ta gjerne en runde ute på banene med salgsvarer.
 • Når det er rolig i kiosken er det fint å ta en runde for å plukke søppel på banene.
 • Alle betalinger til VIPPS skal være til Lier IL Fotball – vippsnr 22845
 • Håndvask er påkrevet. Engangshansker må brukes av de som serverer mat.

FairPlay Ansvarlig under vakten:

 • En av kioskvaktene skal være Fair Play ansvarlig. Dette er i tillegg til de oppgavene som skal utføres i kiosken. Det vil si at Fair Play ansvarlig også skal bidra i kiosken med salg, vaffelsteking, kaffekoking osv.
 • Fair Play ansvarlig skal ikke selv stå ute på banene, men sikre at hvert Lier-lag som har hjemmekamp stiller med en egen Kampvert som ivaretar Fair Play på sin kamp.
 • Lagene har fått informasjon fra klubben om å stille med Kampvert til sine hjemmekamper. Oppgavene til Kampvert er beskrevet her. Det skal også være et oppslag i kiosken om dette, i tillegg til at lagene er informert.
 • Kampvertene skal ha på seg vester. Vester hentes og leveres tilbake i kiosken, dersom ikke laget stiller med egen vest. Det finnes også Fair Play kort i kiosken.
 • Dersom ikke Kampvert har meldt seg til kiosken og hentet ut vester, må Fair Play ansvarlig henvende seg til hjemmelaget og sikre at de stiller med Kampvert.

Fotballkiosken etter bruk:

Kiosken skal ryddes og vaskes etter bruk hver dag i uken.

 • Mattilsynet kan foreta kontroller og stenger kiosken dersom dette er mangelfullt.
 • Alle benker, flater ute og inne skal vaskes – også gulvet.
 • Kjøkkenutstyr og -maskiner som kaffetrakter/vaffeljern og annet skal rengjøres.
 • Kaffekanne skylles. Vannkanner skylles og tømmes.
 • Alle salgsvarer skal oppbevares forsvarlig i kiosken, kjølevarer i kjøleskapet. Ubrukt vaffelrøre kan settes i kjøleskapet til neste dag, men kastes eller tas med hjem etter siste kioskvakt i uken. NB! Merk vaffelrøre med dato for innlevering!
 • Søppel skal plukkes fra områdene rundt kiosken, og kastes i søppeldunker ved klubbhuset.
 • Husk å kontrollere at alle maskiner er slått av, og kontaktene på vaffeljern/ kaffetrakter er dratt ut av kontakten. Lys skal slukkes.
 • Vinduer lukkes, gitter på utsiden settes på igjen og låses med hengelåser. Heng nøklene tilbake på knaggen inne på veggen i kiosken.
 • Alle dører skal låses etter bruk. Ansvarlig skal være den første inn og den siste ut av anlegget.

Etter ukens vakt

Dersom det er overskudd på veksel vippses dette av lagleder rett etter oppgjør i slutten av uken til Lier Il Fotball – Vipps nr. 22845.

Når sesongen er over blir overskuddet fra alle lag delt mellom alle lag som har stilt.