Her er Aktivitetskalenderen (årshjul) for Fotballgruppa som viser våre planer i inneværende år. Mange av aktivtetene er for styret i gruppen, men vi har utvided teksten på aktiviteter som er av interesse for utøvere/foreldre og våre sponsorer. Vi vil også legge informasjon om disse aktivitene på nyhetssiden og i aktivitetskalenderen til høyre.

Fotball - aktivitetskalender

Jan
 • Start planlegging av Kiwi Bama Cup, informere hver lag om sitt ansvarlig til årets cup
 • Seriepåmelding 11’er lag 20 jan.
 • Budsjett
 • Beslutte årets fellescup
 • Jobbe med sportsplan
Feb
 • Seriepåmelding 5-7’er lag 10.feb
 • Kiwi Bama Cup Kick-Off
 • Jobbe med sportsplan
 • Kartlegge utstyr hos lagene, innkjøp av nytt materiell
 • Melde inn baneoppsettet til kretsen om endret
 • Invitere medlemmer til Årsmøtet
Mar
 • Seriepåmelding 3’er lag 20.mars
 • Årsmøte
 • Vurdere sosialt arrangement vår
 • Møte med kommunen om banene og årets sesong
 • Jobbe med sportsplan
 • Oppdatere ny 9er spillere i FIKS og infomere ny 9er lag om kampoppsettet
 • Gjøre klart til utsendelse av aktivitetsgebyr, betalingsfrist 15.april
 • Informasjon rundt fotballskole
 • Ønske 6åringer-lag velkommen til fotballgruppa
Apr
 • Overgangscup for 9er og 7er
 • Dyrenes Minicup - Internt 4er cup holdt inne
 • Evaluere årets brøytesesong
 • Oppsett kiosk vår
 • Jobbe med sportsplan
Mai
 • Jobbe med sportsplan
Jun
 • Melde på/av lag ift vår/høstsesong
 • Jobbe med sportsplan
 • Tine Fotballskole
Jul FERIE
Aug
 • Fotballskole
 • Intensivere jobbingen med Kiwi Bama Cup
 • Oppsett kiosk høst
 • Jente fotballensdag
 • Gjøre klart til utsendelse av aktivitetsgebyr for høst, frist 01.september
 • Jobbe med sportsplan
Sep
 • Jobbe med sportsplan
 • Trenings oppsettet til vintersesong
 • Intensivere jobbingen med Kiwi Bama Cup
 • Høst Akadamiet (5-10.trinn)
Okt
 • Se på behov for og ønsker om utetrening om vinteren
 • Kiwi Bama Cup - uke 41
 • Jobbe med sportsplan
 • Informasjon til trenere angående Sone og EA
 • Kartlegge behovet for trenere til neste år 
Nov
 • Jobbe med trenere for neste sesong 
 • Budsjett til neste år
 • Jobbe med sportsplan
Des
 • Jobbing med trenere
 • Kartlegge antall lag til serien
 • Kartlegge deltakelse i styret og Sportslig utvalg
 • Jobbe med sportsplan
 • Oppdatere aktivitetskalender