Fotballstyret Lier IL 2023:

Navn Rolle epost adresse tlfnr
Andreas Lervik Leder andreaslervik@hotmail.com 413 27 092
Kristian Gravdal Nestleder kristian.gravdal@gmail.com 974 74 880
Svein Løvland Sekretær sveinlo@gmail.com  917 09 927
Per-Arne Lyngås Prosjektleder per.lyngas@certasretail.no 415 22 412
Effie Rygh Nilsen Økonomiansvarlig faktura-fotball@lieril.no 451 37 944
Bård Kåsin Baneansvarlig bard.kasin@lifi.no 930 96 191
Elisabeth Kvalitetsklubbansvarlig elisabeth.figen@gmail.com 905 15 995
Jessica Altenby Dommeransvarlig jessica.altenby@ingka.ikea.com 970 50 203
Megan Fjeld Arrangementansvarlig, Webansvarlig, Medlemmeransvarlig megan.fjeld@lns.maersk.com 402 44 429
Lene Finnby Materialforvalter lenefinnby@gmail.com 406 05 116
Elisabeth Lyngås Hansen Kioskansvarlig elisabeth.lyngas.hansen@appoint.no  
Silje Hønneland Sportslig leder sportsligleder@lieril.no 907 28 252

Sportsligutvlag Lier IL 2023:

Silje Hønneland Sportslig leder sportsligleder@lieril.no 90 72 82 52
Morten Mundal Trenerkoordinator
Trenerforum-
kompetanse-veiledere
trenerkoordinator@lieril.no  
Stian Ovenstad Barnefotballansvarlig
6 – 12 år
barnefotball@lieril.no  
Jørn Inge Axelsson Ungdomsfotballansvarlig
Ungdomsfotball 13-19 år
ungdomsfotball@lieril.no  
Hallgeir Vik Ungdomsfotballansvarlig
Ungdomsfotball 13-19 år
ungdomsfotball@lieril.no  
Muhamed Ibisevic Trenerveileder  13 år + trenerveiledere@lieril.no  
Espen Hennum Trenerveileder - alle årskull trenerveiledere@lieril.no  
Christian Vebner Trenerveileder
temaer innen mental trening,
spillersamtale, spillermøter etc.
trenerveiledere@lieril.no  
Eivind Tverberg Trenerveileder
alle årskull. Fair Play.
trenerveiledere@lieril.no