Treningstider Lier IL fotball

 • Treningstider fordeles for to perioder i løpet av året:
  • Innenfor sesong, dvs. ca. april-november
  • Utenfor sesong, vinterperioden, dvs. ca. november-april
  • Klubben sender ut info om treningsønsker i forkant av hver periode til alle lagledere
  • Lagledere sender inn ønsker til klubben i hht. oppgitt frist. Tider blir deretter fordelt og utkast sendes til alle slik at det er mulighet for å gjøre justeringer før endelige tider for perioden spikres 
  • Ingen lag kan beregne å få full bane i ukedager. I helger vil det kunne være mulig
  • Ved behov kan det byttes internt – disse byttene må meldes til sportsligleder@lieril.no

Disse gjelder fra og med 15.05.2023