• Disse retningslinjene er i tillegg til, og ikke erstatning for, Norges Håndballforbunds retningslinjer og retningslinjene fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Alle retningslinjer fra NIF og Norges Håndballforbund skal selvfølgelig følges av alle utøvere og trenere.
 • Spillere opp til og med 19 år kan trene tilnærmet normalt, under forutsetning av at man overholder retningslinjer og anbefalinger om gruppestørrelse og fast grupper
 • Den nye anbefalte gruppestørrelsen for trening er anbefalt til maksimalt 20 personer per gruppe. Flere slike grupper på maksimalt 20 personer kan samles dersom gruppene holdes adskilt og de enkeltvis og samlet overholder smittevernrådene.
 • Trenerne er ansvarlig arrangør for treningen og skal ha oversikt over hvem som er tilstede ved eventuell smittesporing.
 • For å unngå for mange mennesker på hall flate på en gang, skal det være tid mellom lagene på banen: - Lagene må ha forlatt håndballbanen 5 minutter før oppsatt avslutningstid.
 • -Lagene møtes utenfor hallen presis oppsatt treningstid og trener for laget er ansvarlig for å låse spillere inn i hallen.
 • Bruker riktig dør inn og ut fra hallen. Døra er blir merket !!!
 • Håndhygiene skal utføres ved starten og avslutningen av økten, etter toalettbesøk og etter hosting/nysing/snyting/tørking av snørr.
 • Spillerne bør ikke ta seg i ansiktet under treninger.
 • For spillere fra og med 20 år gjelder fortsatt én-metersregelen før, under og etter trening.
 • Alle spillere/trener må vaske grundig hendene før det går ut av hallen
 • Trenerne for lagene er ansvarlig for at alle dørhåndtak , toaletter og garderoben ved brukt 
 • blir vasket etter endt trening.