Smittetallene peker i feil retning, men anbefalingene både nasjonalt, og lokalt, er at barn og unge skal skjermes for de strengeste retningslinjene så langt det lar seg gjøre.
Våre vurderinger om å opprettholde treninger hos oss er forankret i gjeldende forskrifter hos Lier kommune, i tillegg til tett dialog med smitteteamet i kommunen.

For Lier kommunes forskrift om smittevernstiltak, datert 11.03.2021, klikk her!

Trener og lagledere forsøker så godt det lar seg gjøre å holde lagene oppdatert, men ting kan endre seg raskt. Vi ber om at alle foreldre/foresatte følger med på våre hjemmesider for å holde seg oppdatert på hvilke regler som gjelder for oss.
Så skal daglig leder gjøre sitt ytterste for at informasjonen er så oppdatert som mulig :) 

For ytterligere spørsmål kontakt daglig leder på epost admin@lieril.no eller telefon 92616655 hvis det er akutt.

 

Nye retningslinjer for Lier kommune, fra 11.03.2021

Det er fortsatt åpent for å tilby treninger for barn og unge, tilnærmet som normalt, med følgende retningslinjer:
 
* Utøvere tilhørende skole eller klassetrinn på rødt nivå skal IKKE delta på innendørs aktivitet.
 
* INGEN arrangementer er tillatt, hverken inne eller ute.
Gjelder treningskamper, kurs, årsmøte osv.
 
* INGEN organisert aktivitet for utøvere over 20 år, både innendørs og utendørs. 
Unntak for e-sport United og håndballens nye «Superlag»
 
Lier IL oppfordrer våre medlemmer til å følge Lier kommunes anbefaling om å ikke delta på arrangementer utenfor kommunen, selv om de tillatt i kommunen man reiser til. For utøvere som representerer Lier IL, men er bosatt utenfor kommunegrensen, gjelder lokale forskrifter i bostedskommunen.  
Den nye forskriften i Lier kommune gjelder frem tom 22.april.
Dette er et nytt kraftig tiltak, og vi skal etter beste evne følge retningslinjene som foreligger.
Både nasjonalt, og lokalt, er det fokus på at barn og unge skal berøres så lite som mulig.
Og selv om smittetallene stiger veldig, også blant unge, er smitteveien som regel kjent.
Derfor opprettholder vi et tilbud, så langt det lar seg gjøre.
 
Enn så lenge holder vi åpnet, men følger selvsagt situasjonen svært tett.
Ting kan endre seg raskt, vi legger ut en ny oppdatering så fort det kommer endringer eller mer oppdatert informasjon. 
 

Vi opprettholder følgende generelle smittevernstiltak

 • Bruk av håndsprit før og etter trening, samt spriting av fellesutstyr.
 • Idrettslaget, ved lagledere/trenere, skal sørge for god oversikt over gruppene slik at kontaktsporing er mulig dersom det blir aktuelt.
 • Digital påmelding kan benyttes der det er hensiktsmessig for å sikre oversikt over de som er tilstede og underlette en eventuell smittesporing.
   
  Avstand
   
  Barn og unge under 20 år kan unntas fra anbefalingen om 2 meter avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. Det samme gjelder personer over 20 år med funksjonsnedsettelser eller andre særlig sårbare grupper.
  Vi anbefaler at man ellers gjennom hele aktiviteten/treningen holder 2 meter avstand
  til andre som ikke tilhører samme husstand eller barnehage- eller
  barneskolekohort. Anbefalingen gjelder uavhengig av om aktiviteten
  gjennomføres utendørs eller innendørs.