Med både Styrk Helse og Actic med på sponsorsiden, var det naturlig for oss i Lier IL å sette oss ned med dem for å se hvordan vi som klubb kan legge til rette for bedre skadeforbygging, og rehabilitering i de tilfellene hvor skaden har skjedd.
Øyvind Bø Johnsen, senterleder ved Actic på Liertoppen, har vi kjent over et år. Flere av våre medlemmer trener der, til en svært gunstig pris. Nå når Styrk Helse, med Fredrik TIdemann-Andersen ved sjefsbenken nede i Lierbyen kommer inn, komplementerer det vårt tilbud for oppfølging ovenfor våre utøvere.

Rask hjelp og oppfølging ved skader

Medlemmer tilknyttet Lier IL vil få time til behandling hos Styrk Helse raskt, og med 20% rabatt. Ved behov, vil Styrk Helse og Actic samarbeide om oppfølging og rehabilitering etter skade. Opptrening kan gjennomføres hos Actic, hvor vi har en spesialavtale for våre rekruttlag og seniorlag. Dette gjør at våre utøvere raskere kommer seg tilbake i aktivitet.

For å holde seg skadefri er vi også opptatt av å skolere flere av våre trenere i skadeforbygging. Det vil i løpet av året holdes kurs innen dette, mer informasjon om det kommer senere.
Ved eventuelle spørsmål tilknyttet avtalene med Styrk Helse og Actic, kan dere sende en mail til admin@lieril.no eller lese mer om tilbudene her. 

Vi i Lier IL er svært godt fornøyd med dette samarbeidet, og gleder oss til fortsettelsen!