Det nye hovedstyret består av;

Kristin Leer, styreleder
Hanne Helgesen, nestleder
Nadine Nolte, styremedlem
Gry Runningen, styremedlem
Tine Romslo-Pettersen, styremedlem
Andreas Lervik, styrmedlem
Pål Høiback, styremedlem

Vi i Lier IL er svært fornøyde med vårt nye styre og det er selvsgat litt ekstra stas at fem av sju styremedlemmer er kvinner!

Protokoll for årsmøte finner dere vedlagt.