Lier IL går fra medlemsystemet Spoortz (tidligere Weborg) over til Spond Club.
Dette medfører noen utfordringer i overgangsfasen;

* Nye medlemmer må meldes seg inn i riktig Spond-gruppe for sin aktivitet.
Info om hvilken gruppe får dere enten av trenere/lagledere/foreldre som allerede er tilknyttet gruppen, eller ved å sende en e-post til admin@lieril.no

* Det er IKKE mulig å gjennomføre betalinger via det gamle systemet. Alle betalinger fra nå av, så som medlemskap, aktivitetsgebyr etc vil komme i Spond-appen. Helt nye medlemmer som har meldt seg inn i en Spond-gruppe, må sende en e-sport til admin@lieril.no for å få en faktura for medlemskap. Dette må betales for å være dekket av forsikring.
Vi håper at betaling via appen er på plass så raskt som overhodet mulig.