KG 11’er;
Mye is langs kantene, og en del flekker med is ellers. Deler av banen er isfri, men hard. Dårligst på halvdelen lengst vekk fra klubbhuset.

KG 7’er;
Stort felt med is mot bane 2 og en del is i hver ende. Enkelte flekker med is og ganske hardt, men delvis ok.

Anbefaler å ta hensyn og tilpasse treninger for å unngå skader. Anbefaler også trenere selv å stikke innom for å gjøre egne vurderinger av banen og hvordan dere tilpasser treningene.

Dessverre er isdannelse nesten umulig å hindre på en «kald» kunstgressbane uten undervarme. Det er heller ingen raske løsninger på det å fjerne isen (hallen kommer nok ikke så fort … ). Dere må nok være forberedt på en periode med krevende forhold, men banemester gjør det han kan for å holde den åpen og fjerne is så fort som mulig.