Dere finner saksdokumentene for kommende årsmøte vedlagt nederst i artikkelen.
Etter den formelle delen av møtet vil vi også orientere om status for Tranby Arena.

Lier ILs klubbhus
Torsdag 30.03.2023, kl 1800